Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

tdp_nedir

Giriş

TOPLUM DESTEKLİ POLİS NEDİR?


      Polis ile halk arasındaki ilişkiyi güçlendiren, toplumda çıkan problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak, suç ile etkin mücadele sağlayan ve bütün bunların neticesinde de sosyal alandaki yaşam kalitesini arttıran bir polisliktir.TDP hizmetleri, belirlenen ve uygulamaya konulan stratejik ve uygulamaya ilişkin amaçlar çerçevesinde yürütülür. Stratejik amaçlar, toplumsal katılımı sağlayan, çevrenin sosyal yapısıyla bütünleşmiş, topluma olabildiğince yakın, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaşan örnek bir polis modeli oluşturmayı ve bu modeli bütün polis birimlerine benimsetmeyi içerir. TDP’ nin uygulamaya ilişkin amaçları, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik, hizmet sunulan yer odaklı kendine özgü karakteristikleri bulunan hedefleri içerir. TDP’ nin stratejik amaçları, Başkanlığın koordinesinde ilgili birimlerin katılımı ile; uygulamaya ilişkin amaçları stratejik amaçlara bağlı kalınarak uygulama birimlerince belirlenir.

Temel Prensipler
 
   TDP hizmetlerinin temel prensipleri şunlardır: TDP anlayışını, yürütülen görevde temel yaklaşım olarak benimsemek ve görev alanının bütününe yaygınlaştırmak; Toplumla iç içe ve her zaman insanlarla iletişime açık olmak; Güvenlik hizmetlerine toplumun katılımını sağlamak; Toplumun üyeleri ile işbirliğinde bulunmak; Güvenlik hizmetlerine toplumsal taleplere göre yön vermek; Toplumda genel güvensizlik hissini ve suç korkusunu azaltmaya çalışmak ve bu yönde hizmet yürütmek; Herkese aynı düzeyde ve eşit nitelikte hizmet sunulmasını sağlamak; Hizmetlerin yürütülmesinde objektif bir yaklaşımı benimsemek; Vatandaşın güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde sorumluluk alma bilincini geliştirmek.
 
  
Destekleyici Prensipler

      TDP hizmetlerinin destekleyici prensipleri şunlardır: Toplumla işbirliği yapmaya ve iletişim kurmaya yönelik mekanizmalar oluşturmak; Toplumsal sorunlara çok yönlü yaklaşmak ve sorunların çözümünü çok yönlü ele almak; Toplumun risk altındaki kesimleri ile irtibat kurmak; Hizmet sunumunda personel odaklı yaklaşımı benimsemek; Kaliteli ve etkin bir güvenlik hizmeti sunumu için gerekli teknik, idari ve diğer tedbirleri almak ve uygulamaya koymak; Hizmetlerin yürütülmesinde bölgesel özellikleri ve farklılıkları dikkate almak; Diğer güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde de bu prensipler göz önünde bulundurmak; Polis, hizmet sunumunda mikro alanlara ve en küçük toplumsal kesimlere odaklanmak; Yerel sorunlar ve öncelikler ile bulunulan yerin coğrafi, sosyal ve kültürel özellikleri hizmetlerin yürütülmesinde göz önünde bulundurmak; Toplumsal sorunlarla yerinde ve bire bir ilgilenmek, sorunların çözümü çok yönlü ele alınmak.

  • Trafik Güvenliği Platformu 2020
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER