Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

tdp_amac

Giriş

AMACIMIZ


TDP' nin Genel Amacı

    Bu standardın genel amacı; Ülkemizde güvenlik hizmetlerinin toplumun katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinde çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

Strtejik ve uygulamaya ilişkin amaçlar


 1. TDP hizmetleri, belirlenen ve uygulamaya konulan stratejik ve uygulamaya ilişkin amaçlar çerçevesinde yürütülür.
 2. Stratejik amaçlar, toplumsal katılımı sağlayan, çevrenin sosyal yapısıyla bütünleşmiş, topluma olabildiğince yakın, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaşan örnek bir polis modeli oluşturmayı ve bu modeli bütün polis birimlerine benimsetmeyi içerir.
 3. TDP’nin uygulamaya ilişkin amaçları, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik, hizmet sunulan yer odaklı kendine özgü karakteristikleri bulunan hedefleri içerir.
 4. TDP’nin stratejik amaçları, Başkanlığın koordinesinde ilgili birimlerin katılımı ile; uygulamaya ilişkin amaçları stratejik amaçlara bağlı kalınarak uygulama birimlerince belirlenir.
 • Trafik Güvenliği Platformu 2020
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER