Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Silah Ruhsat İşlemleri

Giriş
​​RUHSAT İŞLEMLERİ

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSAT İŞLEMLERİ

A-) SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN (MESKENDE BULUNDURMA):

 1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe (silahın devir veya MKE kurumundan alınacağı belirtilecektir)
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 3. (4) adet renkli fotoğraf (son bir yıl içerisinde çekilmiş olacak)
 4. Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak)
 5. Ruhsat Harç Makbuzu
 6. Vergi Dairesinden alınacak 1.000 (binlira) TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge, 

GERÇEK ŞAHIS VEYA TÜZEL KİŞİLİĞE AİT İŞ YERİNDE SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN:

 1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe (silahın devir veya MKE kurumundan alınacağı belirtilecektir)
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 3. (4) adet renkli fotoğraf (son bir yıl içerisinde çekilmiş olacak)
 4. Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak)
 5. İşyeri Açma Ruhsatı Fotokopisi
 6. Vergi Dairesinden alınacak 1.000 (binlira) TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,

İşyeri Şirkete Ait İse;

 1. Yetkili Kurul Kararı veya Noterden Verilecek Muvafakat name Getirilecek

 2. Ortaklığı Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ve Oda Kayıt Belgesi

 3. İmza Sirküleri Fotokopisi

 4. Ruhsat Harç Makbuzu

B-) KAMU GÖREVLİLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe (silahın devir veya MKE kurumundan alınacağı belirtilecektir)
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 3. (4) adet renkli fotoğraf (son bir yıl içerisinde çekilmiş olacak)
 4. Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak)
 5. Yaptığı Görevle İlgili Belge (Çalıştığı kurumdan alınacak mühürlü ve son bir ay içerisinde düzenlenmiş resmi evrak)

NOT : Yönetmeliğin 8.Maddesi 1.Fıkrasının (a) bendinde sayılanlar ile (e) bendinin 1,2,3,4,5,10 ve 11 numaralı alt bentlerinde sayılanlardan 4 madde istenmez.

C-) EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe (silahın devir veya MKE kurumundan alınacağı belirtilecektir)
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 3. (4) adet renkli fotoğraf (son bir yıl içerisinde çekilmiş olacak)
 4. Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak)
 5. Emekli Kimlik Fotokopisi, Emeklilik Onayına Dair Belge ve İlişik Kesme Yazısı
 6. Haklarında Meslek veya Memuriyetten Çıkarma Cezası İstemiyle Tahkikat Açılıp Açılmadığı veya Kesinleşmiş Bir Mahkeme Kararı Bulunup Bulunmadığına İlişkin Kurum Yazısı.
 7. Vergi Dairesinden alınacak 1.000 (binlira) TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,

NOT : Emekli olduktan sonrada harçsız silah taşıma ruhsatı verilen kamu personeli kadrosundan ilişiğini kestiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde müracaat etmesi durumunda 4. ve 5. maddede yazılı belgeler istenmez.

D-) CAN GÜVENLİĞİNDEN DOLAYI SİLAH TAŞIMA RUHSATI:

 1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe (yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları veya sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk Vatandaşları ile karşılıklı olmak koşuluyla yabancı uyruklu şahıslar)

 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

 3. (4) adet renkli fotoğraf (son bir yıl içerisinde çekilmiş olacak)

 4. Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak)

 5. Dilekçede belirtilen iş, görev, meslek veya can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı talebine gerekçe gösterdiği hususlarla ilgili belgeler

 6. Ruhsat Harç Makbuzu

SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER (GENEL):

 1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe (silahın devir veya MKE kurumundan alınacağı belirtilecektir)
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 3. (4) adet renkli fotoğraf (son bir yıl içerisinde çekilmiş olacak)
 4. Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak)
 5. Ruhsat Harç Makbuzu
 6. Vergi Dairesinden alınacak 1.000 (binlira) TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,

E-) GÖREVİ VEYA MESLEĞİNDEN DOLAYI SİLAH RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Fahri Temsilciler:​

a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b .Dışişleri Bakanlığının Görevle İlgili Resmi Yazısı.

c. Sarı Basın Kartı Sahipleri:

a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden Resmi Yazı ve Sarı Basın Kartı Fotokopisi​


Sarraf ve Kuyumcular (Gerçek Şahıs İçin)


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Yaptığı İşten Dolayı Vergi Mükellefi Olunduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

c. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Fotokopisi

d. Oda Kayıt Belgesi,


Sarraf ve Kuyumcular (Ortaklık veya Şirket İse)


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Yaptığı İşten Dolayı Vergi Mükellefi Olunduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

c. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Fotokopisi

d.Oda Kayıt Belgesi,

e. Ticaret Sicil Gazetesi (Noterden veya Ticaret Sicil Memurluğundan onaylı olacak)

f. Sorumlu Ortakları ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirleyen Yetkili Kurul Kararı (Noter onayı

olacak veya karar defteri ile birlikte gelinecek )


Patlayıcı Maddeleri Satın alma ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi ve Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Talep Eden Kişinin Faaliyeti İle İlgili Ruhsat veya Belge Fotokopisi

c. Yaptığı İşten Dolayı Vergi Mükellefi Olduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı


Bu İş Yerlerinde Çalışanlardan ve Güvenlik Belgesi Olan Kişilerden

a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. İş Sahibinin Yazılı Müracaatı, İş Yeri Sahibinden İstenen Belgeler

c. Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı

d. Güvenlik Belgesi Fotokopisi


Bankaların Genel Müdürleri, Genel Müdür Yrd. Ve Şube Müdürleri


a.Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b.Görev Belgesi

c.Atama Kararının Tasdikli Fotokopisi


Pilotlar


a.Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b.Kurum Yazısı ve Pilotluk Lisans Fotokopisi


Cirosu Yüksek Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri/Müdürü/Genel Müdür ve Yardımcıları


a.Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Kar-Zarar Cetveli ve Bilanço

c. Ticaret Sicil Gazetesinde En Son yayımlanan Şirket Ana Sözleşmesi

d. Ruhsat Talebi Doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür Ve Yardımcılarının

Görevleri İle İlgili Atama Kararı ve Buna İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi

e. Vergi Mükellefi Olunduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı, Serbest Bölgelerde Gösterilen Faaliyet

Nedeniyle Vergiye Tabi Olunmaması Halinde Yeminli Mali Müşavir Yazısı


Arazi Sahipleri


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

c. Toprak Miktarını Gösterir Tapu Müdürlüğünün Yazısı

d. Ziraat Odasından veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden Alınacak Üretici Belgesi


Sürü Sahipleri


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

c. Ziraat Odasından veya Tarım il veya İlçe Müdürlüklerinden Alınacak Üretici Belgesi

d. Hayvan Sayısını Gösterir Tarım İl/ İlçe Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Yazısı.


Müteahhitler (Gerçek Şahıs İse)


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. İş Deneyim (İş Bitirme/ İş Durum) Belgesi (müracaat tarihi itibariyle 1 yıllık olacaktır)

c. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı


Müteahhitler (Ortaklık veya Şirket İse)


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. İş Deneyim (İş Bitirme/ İş Durum) Belgesi (müracaat tarihi itibariyle 1 yıllık olacaktır)

c. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

d. Ticaret Sicil Gazetesi.

e. Sorumlu Ortakları ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirleyen Yetkili Kurul Kararı (Noter onayı

olacak veya karar defteri ile birlikte gelinecek )


Akaryakıt Bayisi Sahipleri (Gerçek Şahıs İçin)


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Yaptığı İşten Dolayı Vergi Mükellefi Olunduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

c. Kurum İle Yapılan Sözleşme Fotokopisi, İş Yeri Ruhsat Fotokopisi


Akaryakıt Bayisi Sahipleri (Ortaklık veya Şirket İse)


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Yaptığı İşten Dolayı Vergi Mükellefi Olunduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

c. Kurum İle Yapılan Sözleşme Fotokopisi, İş Yeri Ruhsat Fotokopisi

d. Ortaklık veya şirket durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

e. Sorumlu Ortakları ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirleyen Yetkili Kurul Kararı (Noter onayı

olacak veya karar defteri ile birlikte gelinecek )


Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Yaptığı İşten Dolayı Vergi Mükellefi Olunduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

c. Kurum İle Yapılan Sözleşme Fotokopisi, İş Yeri Ruhsat Fotokopisi

d.Çalışanın Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı.

e. İş Sahibinin Yazılı Müracaatı, Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Silah Ruhsatı Talebine Dair Yetkili Kurul Kararı


Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar İş Sahiplerinden (Sorumlu Ortaklardan En Fazla 2 Kişi)


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Çalıştırılan İşçi Sayısını ve Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı.

c. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı

d. Ortaklık veya Şirket Söz Konusu İse Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

e. Sorumlu Ortakları ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirleyen Yetkili Kurul Kararı (Noter onayı

olacak veya karar defteri ile birlikte gelinecek )


Bu İş Yerlerinde Çalışan Bekçi, Veznedar ve Mutemetlerden


a.Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı.

c. İş Sahibinin Yazılı Müracaatı, Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil gazetesi İle Silah Ruhsatı Talebine Dair Yetkili Kurul Kararı


​POLİGONLAR


İş Sahiplerinden

a.Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b.İşletme Ruhsat fotokopisi

c.Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı

d Ortaklık veya Şirket Söz Konusu İse Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

e. Yönetimden Sorumlu Ortakları ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirten Yetkili Kurum Kararı


Bu İş Yerlerinde Çalışan Bekçilerden​

a.İş Yeri Sahiplerinden İstenen Belgeler

b.İş Yerinin Yazılı Müracaatı, Ortaklık veya Şirket Söz Konusu İse Silah Ruhsat Talebine Dair Yetkili Kurul Kararı

c.Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı.


Müze ve Anıtları Koruyan Bekçiler


a.Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b.Kişi/Kurumun Yazılı Müracaatı

c.Eski Eserler ve Tarihi Anıtların Tapu Kayıt Belgeleri

d.Bekçilerin Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı


Arıcılık Yapanlar


a.Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Ziraat Odalarından veya İl / İlçe Tarım Müdürlüğünden Alınacak Çiftçi Belgesi

c. Kovan Adedini Belirten İl /İlçe Tarım Müdürlüğünden Alınacak Yazı

d. 2000 kg. bal sattığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibariyle 1 yıllık olacaktır)

e. Arıcılığın Meskun Yerler Dışında, Gezginci Olarak Bilfiil Yapıldığına Dair İl /İlçe Tarım Müdürlüğünden Alınacak Yazı


Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle İlgili Görevli Bekçiler


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Oda Kayıt Belgesi

c. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

d. İş Sahibinin Yazılı Müracaatı

e. Depo İzin Belgesi Fotokopisi

f. Bekçilerin Primlerinin Ödendiğine Dair SGK Yazısı


Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç vb. Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlardan Ayrılanlar


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Ayrılış Şeklini Belirten Kurum Yazısı.


Dövize İlişkin İşlem Yapanlar


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün İzin Belgesi Fotokopisi

c. Oda Kayıt Belgesi, Vergi Dairesi Yazısı, İş Yeri Ruhsat Fotokopisi


Avukatlar


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Bağlı Oldukları Barodan Üyelik Yazısı

c. İş Yeri Ruhsat Fotokopisi


Noterler


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Noterlik Belgesi Fotokopisi

c. Vergi Dairesi Yazısı


Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Meclis Üyeleri


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Bağlı Olunan Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyonun Yazısı

c. Görevle İlgili Seçim Tutanağı


En Az Bir Dönem Köy veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış olanlar


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Valilik veya Kaymakamlıktan Alacakları Görev Belgesi

c. İl/İlçe Seçim Kurulu Yazısı.


En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış olanlar


a. Yukarıda Belirtilen Silah Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Genel Belgeler

b. Valilik veya Kaymakamlıktan Alacakları Görev Belgesi

c. İl/İlçe Seçim Kurulu Yazısı.​


AV VE SPOR SİLAHLARI RUHSAT İŞLEMLERİ

 

A-AV BAYİSİ VE MERMİ SATIŞ İZİN BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

 1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe
 2. 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Taahhütname (Noterden)
 4. Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 5. 5 Adet Fotoğraf (Son bir yılda çekilmiş olacak)
 6. Devlet Hastanesinden Heyet Raporu

B-SİLAH TAMİRHANESİ İZİN BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

 1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe

 2. 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 3. Taahhütname (Noterden)

 4. Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

 5. 4 adet Fotoğraf (Son bir yılda çekilmiş olacak)

 6. Devlet Hastanesinden Heyet Raporu

NOT: Silah Tamirhane Yeri Açma Sınavını kazananlar yukarıda belirtilen belgelere ilaveten sınavı kazandığına dair belge ile birlikte müracaat edeceklerdir.

C-YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

 1. Bağlı Bulunduğu İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine Dilekçe

 2. 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 3. 3 adet Fotoğraf (Son bir yılda çekilmiş olacak)

 4. Sağlık Ocağından Doktor Raporu

 5. Vergi Dairesinden alınacak 1.000 (binlira) TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,​

D- 5729 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞI YAPILAN SES VE GAZ FİŞEĞİ (KURU SIKI TABANCA) ATABİLEN SİLAH MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

 1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe

 2. 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 3. 3. 2 Adet Fotoğraf (Son bir yılda çekilmiş olacak)


5729 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞI YAPILAN SES VE GAZ FİŞEĞİ (KURU SIKI TABANCA) ATABİLEN SİLAHLARA AİT YASAL UYARI

 1. Bu silahı satın veya devir alanların BİR AY içerisinde adli sicil belgesi ile birlikte mülki amirliğe müracaat etmesi zorunludur.

 2. Bu silahların TAŞINMASI YASAKTIR.

 3. Bu silah her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilir.

 4. Bu silah Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 Sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlara satılmaz.

 5. Bu silah 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SATILAMAZ.

 6. Silah üzerinde tadilat yapmak yasaktır.

  kurusk_ses_ve_gaz_tabancasi_basvuru_dilekcesi.tifkurusk_ses_ve_gaz_tabancasi_basvuru_dilekcesi.tif


  PATLAYICI MADDE RUHSAT İŞLEMLERİ

  A-PATLAYICI MADDE SATINALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ​

  1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe

  2. Depolama İzin Belgesi

  3. Depo Tespit Tutanağı (Yenilemede)

  4. Depo Uygunluk Raporu Veya Depo Denetleme Formu(Tasdikli Fotokopisi)

  5. İhtiyaç Raporu

  6. Taahhütname(Noterden)

  7. Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Noter Tasdikli Sureti

  8. Ateşleyicinin Taahhütnamesi (Noterden)

  9. Nakil Vekaletnamesi /Görev Belgesi (Noter onaylı)

  10. Nakil Sorumlusunun Taahhütnamesi (Noter onaylı)

  11. İşe Dair Belge

  12. Depo Muvafakatı (Depo Başkasına Ait İse) (Noter onaylı)

  13. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi(Noter onaylı sureti veya aslı ile fotokopisi)

  14. Eski İzin Belgesi Aslı(İzin Belgesinin Yenilenmesinde)

  15. Beyanname

  16. Ticaret Sicil Gazetesinin Noter Tasdikli Fotokopisi(İş yeri unvanı veya işyeri adres değişikliği var ise) Şirket İmza Sirküsünün Tasdikli Fotokopisi


  B-ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ VE YENİLENMESİ MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

  1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe

  2. Diploma veya Okuldan Alınan Tasdikname (Aslı ve Fotokopisi)

  3. 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

  4. 7 Adet Fotoğraf (Son bir yılda çekilmiş olacak)

  5. Devlet Hastanesinden Heyet Raporu

  6. Eski Ateşleyici Yeterlilik Belgesi (Yenilemelerde)


  NOT: Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 13. Maddesi Gereği: “Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Yenilenmesi için belgenin süresinin sona ermesinden (1) BİR AY önce yenileme için gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir.


  C- 2 TONLUK GEZİCİ PATLAYICI MADDE DEPOSU YAPIM VE DEPOLAMA İZİN İŞLEMLERİ

  1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe

  2. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Onanmış 2 tonluk Gezici Depolar için EK-4/A Çizelgedeki Örnek Projeye Uygun 2 Adet Depo Projesi

  3. Deponun Yerleşeceği Alana İlişkin Tapu Kaydı, Kira Kontratı veya Muvafakatların Alındığını Gösterir Belge

  Depo yapım iznine müteakip depolama izin belgesi için

  1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe

  2. Patlayıcı Madde Deposunun Tüzük Hükümlerine Uygun Yapıldığına Dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Alınmış Rapor

  3. 2 Adet Deponun Tüzüğün EK-1 Sayılı Çizelgede Belirtilen Güvenlik Uzaklıklarına Uygun Olarak Yerleştirilip Yerleştirilmediğine İlişkin Güvenlik Uzaklıklarını Belirleyecek Kroki


  D- ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİ (HAVAİ FİŞEK) İZİN MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

  1. Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe (Piroteknik maddelerin cinsi ve miktarı, kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman, ateşleyici ve hangi amaçla kullanılacağı belirtilecektir)
  2. 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi (İzin talebinde bulunan kişiye ait)
  3. 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Ateşleyiciye ait)
  4. A Sınıf Ateşleyici Yeterlilik Belgesi fotokopisi (Aslı görülecektir)
  5. Ateşleyiciye ait Taahhütname
  6. 5 kg.mı geçmesi halinde nakil belgesi ve nakilciye ait taahhütname
  7. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi


  NOT : Karaman Valiliğinin 2006/598 sayılı Tebliğin 6.maddesine göre “ Şenlik ve İşaret Fişeklerini kullanma talebinde bulunanların 87/12028 karar sayılı Tüzüğün 117 nci maddesine göre bu işi bilen bir sorumlu göstererek Mülki Amirlikten izin almak için BİR İŞ GÜNÜ ÖNCE müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Tebliğin 3.maddesine göre “oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin Karaman İli dahilinde 12 yaşından küçüklere satılması ve 12 yaşından küçüklerin bu maddeleri kullanması” ve 4.maddesine göre “şenlik ve işaret fişeklerinin Karaman İli dahilinde 18 yaşından küçüklere satılması yasaklanmıştır.

  RUHSAT HARÇLARI (2016 YILI)

   

  SİLAH RUHSATLARI HARÇ BEDELİ
  1- HAYATİ TEHLİKE TAŞIMA RUHSATLARI 5 YILLIK

  a) İthal Silahlarda

  3.735,50 TL

  b) Yerli Silahlarda

  3.735,50 TL

  c) 657 sayılı kanuna tabi memurlardan

  3.735,50 TL

  d) Şehit Emniyet Hiz.ve T.S.Kuv.Per.Varislerinden

  BEDELSİZ
  2- 91/1779 K.S.YÖN.İN 9.MADDESİNDE BELİRTİLENLER

  HARÇ BEDELİ

  a) d,e,h,ı,i,j,k,m,n,ö,t bentlerine göre

  3.735,50 TL

  b) b,c,f,g,l,o,p,r,u,ü bentlerine göre

  3.735,50 TL

  c) Sarı basın kartı taşıma ruhsatı

  3.735,50​ TL

  d) Görevde olan il Genel Meclis Üyelerine

  HARÇSIZ
  3- AV RUHSATI (YİVLİ AV TÜFEKLERİ İÇİN) 3.735,50 TL
  4- BULUNDURMA RUHSATI 1.195,40 TL
  5- YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ 29,0 TL
  6- KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA HARÇSIZ
  7- EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA HARÇSIZ
  8- İŞLETME CİROSU (2014 yılı için)  9.400.000 TL


​​

İLETİŞİM

E-POSTA

karamanruhsat@egm.gov.tr

TELEFON

0338.212 10 42 Dahili: 5856​

​​​​​
 • Trafik Güvenliği Platformu 2020
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER