Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
 
KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

 

Kurumun Adı                                                          : Karaman İl Emniyet Müdürlüğü

Adresi                                                                        : Cumhuriyet Mah.703 Sk. No:9 Merkez/KARAMAN

Telefon  Numarası                                                   : 0 338 212 10 42

Faks Numarası                                                         : 0 338 213 86 54

Web ve Elektronik Posta Adresi                            : www.karaman.pol.tr

İhale Konusu                                                            :Maaş Promosyon İhalesi

İhale Usulü                                                               : 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı

                                                                                      Zarf ve Açık Artırma

Kurumda Çalışan Personel Sayısı                          : 582 Kişi

Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı                 : 2.538.840,75 -TL’dir.

Maaş Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer        :İl Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonunda

Maaş Promosyon İhalesinin Tarihi ve Saati         :30.10.2018  ---10.00

İhaleye Son Teklif Verme Tarihi ve Saati             :30.10.2018  ---10.00

 

 A. YASAL MEVZUAT

 

Aylık ve ücret ödemeleri için aracı bankayı tespit etmek üzere yapılacak bütün işlemler; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 17 Temmuz 2012 gün ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 Sıra No.lu Genel Tebliği, 20/07/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 ve bu Genelgenin 5. maddesine değişiklik getiren 05/08/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile genelgenin 4.maddesine değişiklik getiren 2010/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 

B. TANIMLAR

 

İdare   : Karaman Emniyet Müdürlüğünü,

 

Personel : Karaman Emniyet Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli olan ve protokol konusu aylık ve ücret alan idare personelini,

 

Komisyon : Karaman Emniyet Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesine aracılık edecek bankayı tespit etmek ile görevli 6 (Altı) kişilik heyeti,

 

İhale : Aylık ve ücretlerin ödenmesine aracılık edecek bankayı ve promosyon miktarını tespit etmek amacıyla yapılan teklif sunma ve  açık arttırma oturumlarını,

 

İstekli : İhaleye teklif veren bankayı,

 

Protokol : İdare ile bu şartnameye göre belirlenecek banka arasında imzalanacak olan ve yazılı metni,

 

Anlaşmalı Banka : Protokol imzalanmış olan bankayı,

 

Promosyon : Anlaşmalı Banka tarafından Personele 3 (üç) yıl süre için 36 ay taksitli olarak ödenecek  olan ihale aşamasında tespit edilen bedeli,

 

Bankacılık hizmetleri : Bireysel Bankacılık Hizmetleri, ATM hizmetleri, banka kartı, ek kart ve kredi kartı düzenleme, internet bankacılığı, Çağrı Merkezi (call center)  vb. ile protokol süresince ortaya çıkacak teknolojik ve mali hizmetleri,

 

 ATM/BTM cihazı: Para yatırma özelliği de bulunan, bankacılık işlemleri yapılan, para çekme makinasını,

 

ifade eder.

C- İHALE’NİN KONUSU  :

 

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünün (İl Merkezi personeli) 20/11/2015 tarihinde Halkbank Karaman Şubesi ile yapmış olduğu Maaş Ödemeleri Promosyon Protokolü 19/11/2018 tarihinde sona ereceğinden,  20/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Maaş Ödemeleri Promosyon Protokolü ihalesi yapılacak ve süresi 3 yıl (36 ay) olup, 20/11/2021 tarihinde kendiliğinden sona erecektir.

               

-Gerek görülen düzenlemeler için, ihaleyi kazanan banka ile ek protokol yapılacaktır.

 

D- İHALE’NİN YERİ VE ZAMANI :

               

Promosyon ihalesi 30/10/2018 Salı günü saat 10.00 ‘da Cumhuriyet Mahallesi 703 Sokak No:9 KARAMAN adresindeki İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının 2. katındaki “Brifing Salonunda” yapılacak ve herhangi olumsuzluk durumunda ileri bir tarihe ertelenebilecek olup, bu durum Bankalara ayrıca bildirilecektir.

 

E- İHALE’NİN  DUYURU ŞEKLİ :

 

Yapılacak olan Maaş Ödemeleri Promosyon Protokolü ihalesinin genel şartnamesi tüm bankalara duyurulacak, istekli olanlara şartname imza karşılığı teslim edilecek ve ayrıca Karaman İl Emniyet Müdürlüğünün  www.karaman.pol.tr internet adresinde 23/10/2018 tarihinden itibaren yayımlanacaktır.

 

  F. GENEL ŞARTLAR

 

1. Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde 15 Ekim 2018 tarihi itibari ile maaş ödenen 582 (beşyüzsekseniki) personel bulunmakta olup, (Bu sayı değişiklik gösterebilmektedir.) aylık maaş ve diğer ödemeler (Personelin Sürekli ve Geçici Görev Yollukları, Seyyar Görev Tazminatları, Nakdi Tazminatları, Maaş Taltifleri, Ek Ders, Dikiş Bedelleri, İşçi ikramiyeleri vb.) yaklaşık 2.538.840,75 – TL. nakit akışı bulunmaktadır.

 

-Yukarıdaki rakamlar Ekim 2018 maaş ödemeleri göz önünde bulundurularak tespit edilmiş olup, nakit akış miktarı memur maaşlarına yapılacak zam oranında maaş ödemeleri ve diğer ödemelerde artışlar olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

2. Komisyonumuz ihale tekliflerini İl Emniyet Müdürlüğü personelinin her türlü işlemi yapabilme konusunda sıkıntı çekmeyeceği ilimizde şubesi ve ATM cihazı bulunan bankalara vermeyi esas almaktadır.

 

3. Promosyon anlaşması yapılacak banka ile sözleşme süresi 3 (üç) yıldır. (20 Kasım 2018- 19 Kasım 2021’e kadar 36 ay) Promosyon anlaşması bu süre sonunda kendiliğinden sona erer. 2007/21, 2008/18 ve 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgeleri hükümleri çerçevesinde yeniden ihale yapılana/yeni bir protokol imzalanana kadar, kurum tarafından uygun görüldüğü takdirde aynı banka ile ve aynı şartlarda çalışılmaya devam edilecektir.

 

4. Promosyon anlaşması yapılacak banka tarafından maaş alacak personele açılacak hesap maaş hesabı olarak açılacaktır. Ayrıca, Banka ATM'lerini varsa ortak nokta ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır. İhaleyi alan banka tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yanında (ortak kullanılan ATM’ler hariç) en az bir ATM cihazı kurulacaktır.

 

5. Muhatap banka, yukarıda belirtilen yere kuracağı ATM cihazının yerini, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden kiralaması gerektiğinden bunlara ait kira, elektrik, data hattı vb. gibi kullanıma ait her türlü masrafları üstlenecek ve abone işlemlerini kendi üzerine alacaktır.

 

6. Anlaşma yapılan banka, maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde personelimizin mağdur olmaması için, ATM'lerde yeterli miktarda para bulunduracaktır. Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren yirmidört (24) saat içerisinde mevcut duruma müdahale edilip hizmetin devamı sağlanmak zorundadır. Personel, banka tarafından standart olarak diğer tüm müşterilere uygulanan veya protokol süresince ortaya çıkacak teknolojik ve mali tüm imkânlardan yararlandırılacaktır.

7. Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce, personelin maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce bankada bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15'inin başladığı gece saat 00.01'den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir. Ücret ve diğer ödemeler ise, banka listesinin/ EFT 'nin yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirilecektir. Karaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce ödemesi yapılan Say2000i maaş sisteminden kaynaklanan nedenlerden dolayı (Maaş katsayılarının geç açıklanması veya maaş sisteminin arızalanmasından dolayı vb.) istisnai durumlarda maaşların 2 işgünü öncesi aktarılamaması durumunda personelin mağdur olmaması için maaşlar iki iş günü bekletilmeden ayın 15 'inde paranın aktarılması durumunda aynı gün ödeme yapılacaktır.

 

8. İhale sonucunda ortaya çıkan toplam promosyon tutarı, ihaleyi alan ilgili banka tarafından  (36) otuz altı eşit miktarlara bölünerek ilk ödemesi 15/12/2018 tarihinde başlamak üzere, promosyon ihalesinin sona ereceği 19/11/2021 tarihine kadar maaş alan tüm personele her ay sabit olarak aynı tutarda ödeme yapılacaktır.

 

9. Anlaşma yapılan banka, anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü personelinden ve maaş ödeme anlaşması yapılmış olan aylık veya yıllık hesap işletim ücreti işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti, ekstra ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun (cep telefonu mesaj ücreti gibi) başka hiçbir ücret, masraf talep etmeyecektir.

 

10. Anlaşma yapılan bankanın interaktif bankacılık hizmetleri (Banka şubesinden yapılacak ve internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve ATM vb.) gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinde, ileri tarihli EFT talimatlarında her hangi bir ücret alınmayacaktır. Ayrıca, ortak ATM platformu ücreti/masrafı/komisyonu almayacaktır.

 

11. Personelin yazılı talimatıyla, düzenli fatura (elektrik, su, telefon doğalgaz ve kredi kartı, kira vb.) gibi otomatik ödemelerini, faturanın son ödeme günü itibariyle tahsil edilip, bu işlemlerden dolayı herhangi bir masraf alınmayacaktır.

 

12. Anlaşmalı banka, gizliliğe riayet edecek, anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanmayacaktır.

 

13. Personelin anlaşmalı bankadan ihtiyaç kredisi, konut kredisi vb. kredi kullanması durumunda gerekli kolaylık sağlanacaktır.

 

14. Banka ATM cihazından günlük para çekme limiti en az 1.500 TL (binbeşyüzTL) olacaktır.

 

15. İhaleyi kazanan banka,  kurum personelinin Banka Hesap Numaraları, IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) numaraları, Adı,  Soyadı ve T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte, kurumun belirleyeceği formatta (EXCEL) dosyasını kuruma verecektir.

 

16. Anlaşma sağlanan bankaca kurum personeline tek bir şube tarafından vadesiz hesap açılarak ücretsiz maaş kartı verilecektir. Ayrıca, açılan hesap numaraları 7 (yedi)  gün içerisinde kuruma bildirecektir. Kart ve şifrelerinin dağıtımı bizzat banka personeli tarafından personelimize en seri şekilde dağıtılacaktır.

 

17. Kurum tarafından yazılı ve imza sirküleri ile muhatap bankaya bildirilen Kurum Mutemedi, kurumun bildireceği bazı personelin görevden el çektirilmesi, emeklilik, ücretsiz izin, istifa, ihraç, askere gitme, vefat, tayin v.b. gibi mecburi nedenlerden dolayı, Müdürlüğümüzce verilecek yazılı talimat çerçevesinde ayrılan personelin aylıklarının bloke edilerek muhasebe müdürlüğünün hesabına aktarılacaktır. Kurum adına yapılacak her türlü bankacılık işlemleri açısından yardımcı olmak üzere banka tarafından bir personel görevlendirilerek kurum mutemedine öncelik tanınacak ve işlemleri hızlandırılacaktır.18. Banka tarafından, Kurum personeline isteğe bağlı olarak, yasal faizi de uygulanmak suretiyle Kredili Mevduat Hesabı (Artı Para, Esnek Hesap vb.) açılabilecektir. Personelin bilgisi ve yazılı talebi olmadıkça ilk hesap açılışında avans hesabı, fon alımı vb.gibi isteğe bağlı hizmetleri standart olarak aktif hale getirmeyecek ve personelimize bilgisi olmadan Kredi Kartı verilmeyecektir. Ancak, bu hizmetler personelin kendi isteği doğrultusunda verilebilecektir.

 

19. Anlaşma sağlanan banka, Kurumumuz personelinin internet ve telefon bankacılığı yoluyla dolandırılması olaylarına karşı her türlü güvenlik önlemlerini alacak, personelin bu gibi durumlarda mağdur olması halinde, (personelin kendisinin kart bilgilerini ve şifrelerini başkalarıyla paylaşması nedeniyle dolandırılması hariç) yasal süre içerisinde personelin zararını karşılayacaktır.

 

20. Bankaya aktarılan paranın EFT’si bankaya geldiğinde İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Maaş Bürosunda görevli mutemede mail/SMS göndermek suretiyle banka tarafından bilgi verilecektir. Ayrıca personelin maaş hesaplarından belli bir miktarı geçen Havale ve EFT çıkışlarında SMS ile bilgilendirilecek ve banka her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 

21. 5018 Sayılı Kanunun 5436 Sayılı Kanunla değişik geçici 3. maddesi ile 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca maaş ödemeleri, Maliye Bakanlığının “Kamu Personeli Elektronik Maaş Ödeme Sistemi” projesi ile banka listeleri personelin hesaplarına aktarıldığından;

 

-Personel maaş hesaplarından yapılacak ÖZEL KESİNTİLER (Sosyal fon, Sosyal yardım aidatı,  Lojman Yönetim aidatı, Lojman Yakıt aidatı, Kantin, Polisevi bedeli v.b. gibi) kesinti tahsilâtları, Maliye Bakanlığının 17 Temmuz 2012 gün ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) madde -9 Aylıklardan yapılacak bazı kesintiler başlıklı hükmü gereğince;

 

-Bu özel kesintilerin aktarılması için her bir özel kesinti için kurumun yetkilendireceği personel tarafından ayrı ayrı hesap açılacak ve personelin hesaplarından yapılacak özel kesintiler; personelin vereceği talimat ve Kurumca verilecek kesinti listesine göre kesilerek, görevlendirilecek mutemetlere teslim edilecek veya belirtilecek hesap numarasına personelin maaşlarından kesinti yapılarak aynı gün belirtilen hesaplara aktarılacaktır.

 

-Açılan hesaplardan yapılacak havale ve EFT işlemlerinden banka her ne ad altında olursa olsun  masraf veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 

 

E.  TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

 

22. Banka promosyon ihalesi, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi, yetkili kişinin/kişilerin imzası mühür veya kaşesi yer alacak olup, ayrıca banka görevlilerinin teklif sunmaya ve açık arttırmada teklif vermeye yetkili olduklarını belgeler ile imza beyannamesi/imza sirküsünün bulunması ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünün adı ve adresi yazılacaktır. Teklif zarfının yapıştırılan yerleri kaşeli/imzalı olacaktır. Şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar teklif mektupları Müdürlüğümüz tarafından teslim alınıp, sıra numarası verilecektir. Verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kaydedilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır. Banka teklif mektubu ekinde, Türkiye genelindeki şube sayısı, Karaman il merkezinde bulunan şube sayısı, ATM sayısı ve personel sayılarını içeren bilgileri yazılı olarak sunacaktır.

 

23. Teklifler, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek, komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan teklif veren bankalar arasında aynı anda 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma yöntemiyle belirlenecektir.

24. Açık arttırma, Komisyonca belirlenen bankaların daha önce kapalı zarf ile verdikleri en yüksek fiyattan başlayacaktır. Teklif arttırma işlemi 3.000 TL (Üçbin) olarak başlayacak, İhale Komisyonunun uygun görmesi halinde açık artırmada teklif miktarı yeniden belirlenebilecek ve ihale sonucunda artırım bilgileri tutanağa bağlanacaktır.  Açık artırma işlemi, en yüksek teklifi belirleninceye kadar devam edecektir.

25. Açık artırma oturumu sırasında isteklilerden telefon görüşmesi ve değerlendirmesi için tur bitimlerinde 10 dakikayı geçmemek üzere ara verilebilecektir.

26. Açık artırma turlarında, ihaleye iştirak eden banka yetkilileri tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. Açık artırma sırasında teklifini yükseltmeyen banka yetkilisi, verdiği teklifin son teklif olduğunu ve açık artırmadan mevcut teklifi ile çekildiğini belirtmesi halinde, açık artırma tutanağını imzalayacak, sonraki turlarda fiyat teklifinde bulunamayacaktır.

27. Bankaların vereceği teklifin hazırlanmasına ilişkin masraflar ve diğer giderler isteklilere aittir.


28. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL olacaktır. 

29. Komisyon gerek gördüğünde en yüksek teklifi veren bankayla anlaşmayı yapıp yapmamakta, dilediği bankaya vermekte veya yenilemekte yetkilidir.       

30. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi veren ve komisyonun uygun gördüğü bankaya verilecektir. İhale üzerinde kalan bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İhaleyi kazanan bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içinde şartnameye uygun olarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme, Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.   

31. Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili olarak sonradan yayımlanacak tebliğlerdeki hükümlere veya çıkacak sorunlara göre protokol esasları yeniden gözden geçirilerek ek protokol yapılabilecektir.

32. Yukarıdaki belirtilen maddelerin dışındaki hususlar ile anlık olarak çözüme kavuşturulması gereken durumlarda Komisyonun takdir yetkisi bulunmaktadır. İhale Komisyonu banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Kurum, ret sebebi ile herhangi bir yükümlülük altına girmez.

                 

G.  CEZAİ HÜKÜMLER

1. Anlaşma yapılacak Bankanın, Karaman İl merkezinde faaliyet gösteren şubelerinin herhangi bir nedenle kapanması, statüsünün değişmesi halinde Protokol kendiliğinden sona erecektir. B.D.D.K. Hazine Müsteşarlığı vb. mercilerin kararları gereğince, protokolün uygulanmasının fiilen durdurulması halinde banka, Kurumdan herhangi bir hak talep edemez.


2. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluk bankaya ait olmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir.

3. İtilaf halinde Karaman Mahkemeleri yetkilidir.

4.İmzalanacak sözleşme eklerine, tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV bankaya aittir.

 

 

 

KOMİSYON BAŞKANI

 

ÜYE

 

ÜYE

 

 

 

 

 

 

Mehmet TOK

Murat GÜVEN

Hilal SARIMEŞELİ

İl Emniyet Müdür Yard.

TEM Şube Müdürü

Lojistik Şube Müdür V.

2.Sınıf Emniyet Müdürü

4.Sınıf Emniyet Müdürü

Komiser Yardımcısı

 

  

 

 

 

 

ÜYE

ÜYE

ÜYE

 

 

 

Halis Mehmet USTA

Bayram ÜLKÜMEN

Bünyamin ERDOĞDU

Mutemet

Mutemet

Bilgisayar İşletmeni

Polis Memuru

Polis Memuru

 

 

 

 

ONAY

../10/2018

 

Fikret BAYRAKTAR

İl Emniyet Müdürü

1.Sınıf Emniyet Müdürü

 
 
  • Trafik Güvenliği Platformu 2020
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER