Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Bilgi Edinme

:

Giriş

BilgiEdinme
BİLGİ EDİNME
 
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır. 
 Kanun ve Yönetmelik 
 
 
 
​​​​​
 


 
  • Trafik Güvenliği Platformu 2020
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER